Jaakko ja Hanna

Toivo Pullin kirjoittama säveltäjä Jaakko Pullin elämäkerta julkistetttiin 31.5.2006 Lahdessa Jaakko Pullin 100-vuotismuistokonsertin yhteydessä Lahden konserttitalossa.

Kirjaa kannattaa kysellä paikallisista kirjastoista ja kirjakaupoista. Mikäli niistä ei löydy voi aina esittää toivomuksen, että kirja tilattaisiin niihin, olemme lähettäneet sekä kirjastojen että kirjakauppojen keskustilaamoon tiedot teoksesta. Mitä enemmän kysytään, sitä paremmin saamme kirjaa jakeluun.

Kirjan hinta on 25 euroa + lähetyskustannukset

Sisällys

Esipuhe 5
Sukutausta 9
Lapsuus Haavuksessa 13
Kuuluisia oppi-isiä – vaikuttajia 20
Lapsuusajan sävellyksiä 24
Soitto-oppilaana Hennalassa 30
Puuseppä-levytys saa suuren suosion 42
Aira -tango 47
Euroopassa 49
Kotimaassa 1931-35 87
Sibeliuksen sävellyksiä puhtaaksi 92
Espanjan sodassa 96
Professuuri Riiassa 98
Sota-ajan sävellyksiä 99
Rauhanaika 115
Kustaa VI Aadolfin 70-vuotisjuhla 119
Jaakon vaellusvuodet 122
Hanna 130
Yhteisiä vuosia Hannan kanssa 138
Korkean tason kirjeenvaihtoa 148
Lapsuudenaikaiset käsikirjoitukset 157
Sävelrunoelma ihmishengen vapaudelle 160
Lahja kaupungille 162
Jaakko Pullin 75-juhlakonsertti 163
70-luvun sävellyksiä, tapaamisia ja tapahtumia 167
Jaakko mediassa 176
Jaakko sukujuhlilla 181
Jaakko arvioi elämäänsä ja sävellyksiään 183
Jaakosta ja hänen musiikistaan 188
Jaakko Pullin vaellus päättyy 206
Jaakon pakinoita 209
Loppupäätelmiä 225
Liitteet 230
Henkilöluettelo 241
Kirjallisuus 244